Româna

Nota importantă pentru vizitarea bisericii:
Din cauza lucrăriilor la biserica si locul vacant de ghid/paznic al cetăţii nu putem garanta momentan ca vizitarea bisericii va fi posibilă tot timpul. Grupuri la fel ca şi vizitatori individuali sunt rugaţi să se anunţe în avans.
Vă mulţumim pentru înţelegerea! (vezi "Kontakt")


Scurt istoric al localităţii


Prima atestare documentară a satului Mălâncrav datează din anul 1305. Incă de la început acest sat apare ca un sat de clăcaşi, care se află în proprietatea familiei Apafy. Impreună cu alte câteva sate unde se aşezaseră deasemenea arendaşi săşi, această comunitate aparţinea unui teritoriu care a fost oferit de imparatul maghiar nobilior săi sub forma unui comitat. Aceste pământuri se aflau intre scaunele săseşti libere din Sighişoara, Mediaş şi Cincu. In anul 1775 Mălâncrav, împreună cu alte proprietăţi ale familiei Apafi trec in proprietatea familiei Bethlen pintr-un decret regal. Ultimul proprietar al acestui sat a fost contesa Susanne Haller.

In acea periodă a existat o singură casă zidită in afara reşendinţei nobiliare, restul caselor fiind de lut sau de lemn. Acest fapt a dus la distrugerea a mai bine de două treimi din sat pintr-un incendiu. Astfel locuitorii au fost nevoiţi să-si reconstuiască casele din caramidă. In anul 1865 scriitor englez Charles Boner constata in însemnările sale că toate casele au „un aspect solid şi un aer de prosperitate comfortabilă”.

Biserica

Biserica din Mălâncrav a fost construită de locuitorii satului din ordinul moşierului Apafi la inceputul secolului al XIV-lea şi era dedicată Sfintei Maria şi concepută ca o basilică cu trei nave. Stilul în care a fost construită biserică se încadrează aproape în întregime stilului romanic. Edificiul lung de piatră brută, lasă o impresie de supunere datorită înălţimi sale reduse.

De un interes deosebit pentru cunoscători şi nu numai este fresca lungă de 20 metri care se află in nava centrală. Este cea mai mare, şi din punct de vedere tematic cea mai completă frescă in stil gotic din Transilvania. 53 de imagini sunt grupate in patru rânduri suprapuse şi in spaţiile dintre arcade. Citite in formă de serpentine prezintă cele mai importante momente biblice. Primul rând de sus prezintă Geneza pe un fond alb. Următoarele rânduri prezintă viaţa lui Isus începând cu tinereţea lui şi sfârşind cu răstignirea, moartea, învierea şi ridicarea la cer. Punerea in paralel a celor două povestiri simbolizează relaţia de cauzalitate intre păcat şi moartea lui Isus. Spaţiile dintre arcade cuprind un al cincelea rând, care conţine mai multe imagini ale unor sfinţi.

În sec. 19 frescele din nava centrală au fost acoperite cu vopsea. Ele au fost din nou scoasă la lumină în anul 1914, insă a avut foarte mult de suferit din cauza lucrărilor de renovare şi a varului cu care a fost acoperite. Cu toate acestea până în ziua de astăzi această frescă rămâne deosebit de impresionantă. Frescele care acopereau nava centrală şi corul s-au păstrat în bună parte. Aceste fresce sunt considerate cele mai frumoase din Transilvania, înscriidu-se in „ stilul internaţional al goticului de la curţile regale” după cum îl numea Vasile Drăguţ.

Comunitatea in prezent

In prezent numără comunitatea evanghelică 150 de oameni. Cu toate acestea in Mălâncrav s-au păstrat câteva din vechile trădiţii săseşti. In ciuda numărului mic de enoriaşi sunt organizate săptămânal întâlniri pentru toate vârstele, comunitatea rămânând astfel una vie şi activă.

Contact pentru cazare in Malancrav
Andrea Rost, Telefon 0745/924558

Contact Parohia Evanghelica C. A.
Joachim Lorenz, 0269/448641, malmkrog ( at ) evang.ro
Comments